se  | en 
     
 
STENTRAPPA & PRIS
 

Ungefär 70 % av vårt arbete är att bygga nya stentrappor eller reparera gamla skadade trappor med betong och sten.
Det finns tre typer av stentrappsreparationer:


FOGREPARATIONER
Gamla stentrappsteg kan försämras med tiden, bruket mellan stenar kan lossna eller falla sönder.
Om detta händer är det viktigt att reparera stegen för att ytan ska vara säker att gå på. Bruket mellan stenarna måste mejslas bort och ersättas med nytt bruk eller fogmassa. Olika bruk används för blandningarna. Slutresultatet blir en stabil reparation.
Att reparera en stentrappa av normalstorlek (2-4 kvadratmeter) tar mellan 2 och 5 arbetstimmar. Det ger en kostnad på 600 till 1500 kr (exkl. moms) och en materialkostnad på 100 till 200 kr.


OMLÄGGNING ELLER BYTE AV STENPLATTOR
Skadade fogar kan bli en snubbelrisk om vatten kommer under och lossar stenplattorna. I detta fall måste vi ta bort stenarna och rensa bort gammalt bruk eller fogmassa från underlaget och stenarna för att kunna passa in stenarna i sitt ursprungliga läge. Sedan ska underlaget prepareras (fyllas och jämnas) och stenarna sättas tillbaka (eller trasiga stenar ersättas med hela) och fogarna fyllas.
Detta slags reparation (2-4 kvadratmeter) tar normalt mellan 8 och 16 arbetstimmar och kostar dig mellan 2400 och 4800 kr (exkl. moms) och 300 till 1000 kr i material
.


OMBYGGNAD ELLER NYBYGGNAD AV STENTRAPPOR
Betong under stentrappsteg spricker, särskilt i nordligt klimat. Vatten sugs in i betongen, fryser och bryter loss ytterkanterna. När detta en gång startat sprider sig skadan längs stegets framkant och till slut kommer steget att luta. Det är inte bara fult utan kan vara direkt farligt.
Det absolut bästa sättet att laga en betongbas är att riva den gamla och gjuta en ny. Inga reparationer varar för evigt och en helt ny trappbas är det enda rätta för trappor som sjunkit eller har fått djupa sprickor.
Det innebär att vi inte bara måste ta bort stenplattorna men också byta ut betongbasen.
En 5-stegstrappa med en 120 x 120 cm avsats tar ca 30 - 40 timmar att bygga (inklusive stenläggning på den nya betongbasen).
Arbetskostnad 9000 - 12000 kr (+skatt). Material 2000 -2500 kr.
Tyvärr kan vi inte ge dig ett pris på stenplattorna (ifall du måste byta alla) sorter och tjocklek spelar stor roll. På plats kan vi rekommendera det mest praktiska och billiga alternativen.

 


Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss på telefon  0729222907 eller via e-post: stenpasten@gmail.com. 
  © 2023 stenpasten.se | Interneto svetainių kūrimas